Acando vinner uppdrag inom Microsoft Dynamics

Acando har fått i uppdrag att uppgradera Moelven Törebodas affärssystem Microsoft Dynamics AX från version 4.0 till version 2012. I samband med projektet kommer hela lösningen att ses över och optimeras. Projektet syftar också till att ytterligare effektivisera och förbättra Moelven Törebodas interna processer.

Källa: Acando. Läs mer >>