KF har valt Bluegarden som partner för hantering av sin lönetjänst

KF-koncernen, med Coop detaljhandel som basverksamhet, överlåter sin lönehantering för ca 18 000 anställda till Bluegarden. Avtalet som omfattar outsourcade lönetjänster och HR-applikationer är tecknat på 6 år och har ett sammanlagt värde på ca 125 miljoner kronor.

Källa: Bluegarden. Läs mer >>