Analys: Agresso – Idag och inför framtiden

Blogghuvud

Affärssystemet Agresso Business World beskylls ofta helt felaktigt för att vara ett system som är utvecklat för offentlig sektor.  Beskyllningarna kommer dels från konkurrenter som i brist på andra konkurrensmedel vill förringa affärssystemet och dels från andra aktörer på marknaden som saknar relevant kunskap om systemet. Sant är istället att Agresso från början är utvecklat för privat sektor och att majoriteten av kunderna återfinns inom privat sektor. Sant är också att UNIT4 Agresso under de senaste 15 åren upplevt stora framgångar även inom offentlig sektor och att merparten av alla statliga myndigheter använder…

Källa: HerbertNathan & Co. Läs mer >>