Tieto levererar nytt ERP-system till Stora Enso

Tieto och Stora Enso har ingått avtal om att bygga ett nytt ERP-system för Stora Enso Skog i Finland. Systemet ska omfatta alla huvudprocesser i Stora Enso Skog, vilket inkluderar skogsägartjänster samt inköps-, avverknings- och logistikprocesser. Med det nya systemet blir Stora Enso mer kostnadseffektivt samt kan erbjuda bättre service åt pappersbruk, kvarnar, kunder och skogsägare.

Källa: Tieto. Läs mer >>