Affärssystem – en marknad i förändring

Blogghuvud

Enligt den analys och sammanställning som genomförts av HerbertNathan & Co av den svenska marknaden för affärssystem 2013 kan det konstateras att det är en marknad under stor förändring. Detta gäller såväl målgruppen små- och medelstora företag som målgruppen stora och internationella företag. I grafen intill redovisas marknadsandelar per affärssystem för målgruppen Sveriges 1.000 största företag (inkluderar företag med fler än 200 anställda) inom privat sektor. I enlighet med tidigare års marknadsanalyser behåller SAP ledartröjan som en följd av att de har en dominans bland Sveriges 100 största företag (marknadsandel 27%). De tidigare så starka och väletablerade affärssystemen M3 (Movex), IFS och IBS har successivt tappat marknadsandelar som en följd av att många företag under de senaste 10 åren valt att byta till något mindre affärssystem. Ytterligare en orsak till att dessa företag tappat kunder hänger samman med att många av deras kunder från 80- och 90-talet varit mindre företag som helt enkelt blivit för små när leverantörerna vuxit och allt mer börjat fokusera sin försäljning till större företag inom specifika branscher.

Tabeller ERP 2013 version 5.xlsxBland de senaste årens uppstickare kan nämnas Unit4 Agresso, Dynamics AX, Dynamics NAV, Visma och Jeeves. Agresso har oförtjänt fått ett rykte som ett system för offentlig sektor. Detta är en felaktighet och hänger samman med den starka koppling som i Sverige funnits mellan Agresso och de statliga myndigheterna. Agresso har dock skördat stora framgångar på den privata sektorn såväl i Sverige som internationellt. Affärssystemen Dynamics AX och Dynamics NAV har sedan ägarskapet togs över av Microsoft genomfört ett segertåg över världen.  Många företag har valt att konsolidera hela sin it-plattform på Microsoft och väljer därför att även köpa affärssystemet från Microsoft – oavsett om det sett till kundens verksamhet är lämpligt. Jeeves har varit en raket på den svenska marknaden och vuxit snabbt men främst i målgruppen medelstora företag och har ännu inte lyckats få någon stark position bland de största företagen. Visma har som en följd av ett flertal förvärv skaffat en sig en stark position i Sverige såväl bland små som stora företag.

Etiketter: ,

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Affärssystem – en marknad i förändring