Priserna på affärssystem är på väg ned

Blogghuvud

I takt med att affärssystemen blir alltmer standardiserade samt att kunderna dessutom kräver alltmer standardiserade installationer har prisbilden harmoniserats mellan de olika leverantörerna av affärssystem. Oavsett bredd och djup i funktionalitet kan det konstateras att licenspriserna för ett komplett affärssystem successivt håller på att fasas in i ett fastställt prisintervall.

Tabeller ERP 2013 version 5.xlsxÄven om de konkreta nyttoeffekterna av olika leverantörer och affärssystem kan skilja stort förmår inte flertalet kunder att göra denna analys och väljer därför att använda licenspriset som en urvalsfaktor. I grafen intill redovisas en sammanställning från ett 50-tal upphandlingar genomfört av HerbertNathan & Co under de senaste 2 åren. Grafen visar att licenspriserna följer en kurva från ca 5.000 SEK per användare upp till ca 50.000 SEK per användare. Som snitt ligger dock licenspriset för en användare på ca 20-25.000 SEK med ökande volymrabatter när antalet användare överstiger 100 samtidiga användare. Den långsiktiga trenden just nu är dock att licenspriset successivt pressas nedåt som en följd av den hårda konkurrensen.

Den nya uppåtgående trenden med molnbaserade affärssystem ökar ytterligare på pressen på licenspriset då kunderna alltmer vill minimera den ekonomiska risken med en hög initial investering. Det finns konkreta belägg för att molnbaserade affärssystem kan bli såväl mycket dyrare som mycket billigare än traditionella affärssystem – allt beroende på vilka parametrar som räknas in i investeringsanalysen. Det är dock tydligt att marknaden (inte minst leverantörerna av molnbaserade affärssystem) just nu överdriver den ekonomiska betydelsen av molnbaserade affärssystem. Snittpriserna på molnbaserade affärssystem för medelstora företag ligger idag i intervallet 300-1.000 SEK per användare och månad.