Formpipe Delårsrapport januari-juni 2013

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2013

  • Nettoomsättning 139,8 Mkr (57,2 Mkr, proforma 156,9 Mkr)
  • Systemintäkter 94,7 Mkr (52,4 Mkr, proforma 104,9 Mkr)
  • EBITDA 25,2 Mkr (15,6 Mkr, proforma 30,1 Mkr)
  • EBITDA-marginal 18,1 % (27,3 %, proforma 19,2 %)
  • EBIT 7,2 Mkr (5,9 Mkr)
  • Resultat efter skatt 2,3 Mkr (3,5 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,13 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,3 Mkr (10,8 Mkr)

Källa: Formpipe. Läs mer >>

Kategorier: Ekonomiska nyheter

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Formpipe Delårsrapport januari-juni 2013