Softronic halvårsresultat 2013

ANDRA KVARTALET 2013

  • Omsättningen ökade till 156,8 Mkr  (130,2 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade till 11,3 Mkr (4,4 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt ökade till 7,2 % (3,4 %)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 8,8 Mkr (3,2 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,17 kr (0,06 kr)

Källa: Softronic. Läs mer >>