IFS delårsrapport januari–juni 2013: Stark produkttillväxt och förbättring av underliggande marginaler

april–juni 2013 (2:a kvartalet)

Licensintäkterna uppgick till 128 Mkr (92), en ökning med 47 procent valutajusterat.

Underhållsintäkterna uppgick till 232 Mkr (232), en ökning med 5 procent valutajusterat.

Konsultintäkterna uppgick till 334 Mkr (327), en ökning med 7 procent valutajusterat.

Nettointäkterna uppgick till 696 Mkr (652), en ökning med 12 procent valutajusterat.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 66 Mkr (27).

Kassaflöde efter investeringar uppgick till 13 Mkr (-162).

Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,71 kr (0,58).

Källa: IFS. Läs mer >>

Etiketter:

Kategorier: Ekonomiska nyheter

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för IFS delårsrapport januari–juni 2013: Stark produkttillväxt och förbättring av underliggande marginaler