Oslo kommun valde Knowit

Utbildnings- och kompetensenheten i Oslo kommun har tecknat ett nytt ramavtal med Knowit. Avtalet har ett uppskattat värde av 124 miljoner norska kronor. Avtalet har en löptid på tre år, plus en option på ytterligare ett år.

Källa: Knowit. Läs mer >>