Intervju Rexor

Maj 2013

StefanW

Stefan Widén, Vd på Rexor och grundare av XOR

”Målet är att Rexor ska bli nummer ett i Norden”

Rexor är en ny aktör in i den hårda konkurrensen bland leverantörer av affärssystem. Varför då?
Svar: Ingen skulle komma på tanken att köpa en Volvo från 2013 med en motor från 1993. Men så har det i mångt och mycket sett ut på marknaden för affärssystem, fram till nu. Rexor är ett äkta moln- och mobilsystem som är skapat i Sverige på 2010-talet; av konsulter, för konsulter. Vi använder den senaste tekniken och bär inte med oss något gammalt bagage.

Vilken är Rexors primära målgrupp?
Svar: Konsultbranschen blir allt viktigare i arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft. Och antalet konsultföretag växer för varje år. Rexor är affärssystemet för konsulter. Systemet är skapat av specialister med lång erfarenhet av, och djup kunskap om, de behov och önskemål som finns hos konsultföretag.

Vad utmärker Rexor som affärssystem jämfört med de system som redan finns på marknaden?
Svar: Dels att Rexor är ett nyutvecklat moln- och mobilsystem, dels att det bygger på automatisering – från tidrapport till månadsbokslut. Det är möjligt tack vare en kraftfull flödesmotor; helt enkelt en automatisk hjälpreda. Ett exempel på det är påminnelser om att attestera tid. Ett annat är att berörda medarbetare får information om projektbudgeten överskrids. Ett tredje exempel är möjligheten att prenumerera på interna och externa rapporter – dagligen, veckovis eller med annat intervall. Lägg till det att Rexor har en modern grafisk form som står för översikt, tydlighet och intuitiva navigeringsflöden.

Vilka utmaningar ser du som ny aktör på en redan tuff marknad, och hur kommer Rexor att möta dessa utmaningar?
Svar: Att vara en liten aktör på en stor marknad är både en utmaning och en möjlighet. Främst det sistnämnda, eftersom vi är flexibla och snabbfotade. XOR började också med en handfull specialister som brann för att underlätta för användarna. Några år senare var vi 140 personer.

Vad ser du för trender och tendenser inom affärssystem, förutom molnbaserade system?
Svar: En tydlig tendens är marknadens krav på högklassiga mobila lösningar. Rexors databas och datamodell är dels skapade för den fjärde generationens affärssystem, dels byggda för att motsvara kraven på snabb och effektiv informationshantering via dator, mobiltelefon eller surfplatta. En annan tendens på marknaden är ökad kunskap och medvetenhet hos användarna. Dagens medarbetare är vana vid smarta it-produkter och accepterar inte krångliga och ålderdomliga affärssystem. Denna utveckling passar oss perfekt.

Vad är Rexors målsättning när det gäller kunder och marknadsposition på tre års sikt?
Svar: Vi brinner för att konsulter ska få vara konsulter, det vill säga att såväl organisationen som den enskilde medarbetaren kan lägga mindre tid och energi på att hantera projekt och ekonomi, och ännu mer tid och energi på det som genererar värde för företaget. Målet är att Rexor ska bli nummer ett i Norden i segmentet konsultföretag – från arkitekter och revisorer till teknikkonsulter och kommunikationsbyråer.