Intervju UNIT4 Agresso

Februari 2013

Jeremias Jansson, VD UNIT4 Agresso AB

”Fortfarande en mycket stark marknadsposition..”  

Hur gick det för UNIT4 Agresso som koncern under 2010?
Svar: Årsbokslutet är inte klart än, men det som jag kan kommentera är första halvåret 2012 där UNIT4 stabilt fortsatte växa med ökad lönsamhet.

Hur ser du på er marknadsposition i Sverige idag jämfört med för 10 år sedan?
Svar: För 10 år sedan var vi en stark aktör inom den statliga sektorn och en mindre aktör på privat och kommunal marknad. 2011 var vi enligt en undersökning gjord av DataDia den största affärssystemaktören i Sverige 2011 gällande organisationer och företag med över 50 anställda. Så helt klart har vi utvecklats mycket på 10 år. Idag har vi fortfarande en mycket stark marknadsposition inom den statliga sektorn – samtidigt som vi också har växt och blivit ännu mer starka inom den privata och kommunala marknaden.

Inom vilka branscher skördar ni störst framgångar just nu?
Svar: Vi har ju ett antal prioriterade branscher vi arbetar mot. I år har våra framgångar fördelats relativt jämt mellan dessa.

Vad upplever du som leverantör för skillnader mellan offentlig och privat sektor?
Svar: En stor skillnad är naturligtvis hur själva upphandlingen går till. Annars är skillnaden mellan de båda sektorerna, avseende behovet av att få ett flexibelt affärsstöd som stödjer snabba förändringar, betydligt mindre än vad man kanske tror.

Vad ser du som era främsta styrkor?
Svar: Förutom våra produkter, kunniga medarbetare och våra kunder skulle jag säga att vår balans mellan offentlig och privat sektor har varit väldigt viktig för oss. Den har gjort att vi har haft möjlighet att växa stabilt genom åren på ett bra sätt. Sedan tror jag det faktum att vi har en inre glädje och glöd i vårt företag, som dessutom har funnits här under alla de 13 år jag har varit anställd, är en stor styrka. Våra kunder känner också att vi vill dem väl och tillsammans med våra fantastiska produkter, lösningar  och medarbetarnas branschkunskap blir detta en framgångsrik kombination.

Vad tror du om utveckling av konjunkturen för 2013 och hur påverkar den er?
Svar: Konjunkturen i omvärlden och i Sverige kommer att vara fortsatt tuff under 2013. Marknaden kommer att fortsätta att präglas av en lite avvaktande attityd. Vår förhoppning är dock att vi kommer att växa ytterligare med en ökad lönsamhet. Vi har en stark produkt- och tjänsteportfölj som ligger helt rätt i en tid där det enda man riktigt säkert kan räkna med, är att framtiden kommer att fortsätta att förändras.