Intervju Xledger

Februari 2011

larslobelius

Lars Lobelius, Sverigechef Xledger

”Vårt mål är att bli en av de ledande leverantörerna…”  

Hur gick det för Xledger som koncern under 2010?
Svar: XLEDGER GROUP AS, hade ett 2010, med tillväxt och resultat över plan. Under året har fokus på kontinuerlig vidareutveckling av tjänstens funktionalitet, kompletterats med metoder för att effektivisera införandet hos våra och våra partners kunder. Beslut har tagits om att etablera verksamhet i USA, samt i nästa steg i UK. XLEDGER.NET är från början skapat för att passa i olika länder, samt i globala företag.

Hur har ni upplevt inträdet på den svenska marknaden?
Svar: Det är alltid underläge att vara en ny aktör på den Svenska marknaden, fast tjänsten är väl etablerad i Norge. Vi upplever att vi har blivit synliga, bland konsulter och marknad. Det tar tid att få igång nya partners, och att skapa de första referenserna i Sverige. Utmaningen har varit att nå ut med att XLEDGER.NET passar lika bra i en verksamhet med ett par hundra anställda som i en mindre. I dagens kundbas finns bolag från nio till ett par hundra anställda.

Hur upplever du konjunkturen just nu?
Svar: Rent generellt gäller att ekonomi och konjunktur är stark idag, med fortsatt kostnadsmedvetenhet. Samt att nya ERP lösningar efterfrågas mer, speciellt webbaserade tjänster, som är enklare och snabbare att införa. Så tillbaka till din fråga, så upplever vi en positiv konjunktur nu!

Vad ser du för trender inom affärssystem idag?
Svar: Att marknaden vill ha fungerande helhetslösningar, som är enklare att införa och mer tillgängliga. Detta ger kort sagt att trenden just nu, för  Software As A Servicelösningar ökar markant. En annan gällande trend är att kunderna kräver fokus av Leverantörerna så att dessa praktiskt är insatta i respektive branschs behov i lösningarna.

Vilka mål har ni för den svenska marknaden på 2-3 års sikt?
Svar: Vårt mål är att vara en av de ledande leverantörerna för verksamheter med krav på projekt och ekonomi, på ny teknisk plattform. Detta genom ett antal mycket kompetenta partners som även hanterar outsourcing, kombinerat med egen direktförsäljning och leverans.