ERP 2.0 – För dig som vågar bli en vinnare…

Blogghuvud

Affärssystemet har som fenomen existerat sedan 1980-talet. Under dessa 30 år har affärssystemet långsamt positionerat om sig från ett obetydligt bokföringssystem till att idag ohotat erövrat platsen som det mest kritiska verktyget i verksamheten. Affärssystemet har blivit verksamhetens hjärta, lungor och hjärna samtidigt och problem med affärssystemet innebär ovillkorligen problem för verksamheten.

Branschen för affärssystem har upplevt flera omvälvande generationsskiften under de gångna 30 åren såsom exempelvis övergången till minidatorer i mitten av 80-talet, övergången till Windows under 90-talet och nu den pågående övergången till molnlösningar. Dessa skiften har framdrivits som en effekt av den tekniska utvecklingen och huvudsakligen gagnat användaren genom en successivt ökande tillgänglighet. Fokus har dock legat på teknik och funktion.

Blickar vi istället framåt så ser vi ett trendbrott i sikte. Förändringens vind blåser nu åt ett helt annat håll och skapar turbulens på marknaden. Istället för nya funktioner och tekniska plattformar frågar kunderna efter dynamiska lösningar som kan följa och stödja verksamheten. Viktigast är inte längre att ha så många funktioner som möjligt utan att de funktioner man har är dynamiska. Fokus har flyttats mot affärsnytta och kontinuerliga effektiviseringar.

Den historiska modellen har varit att kunden investerat i ett affärssystem, uppgraderar 2-3 gånger under en period av 12-15 år för att därefter byta ut systemet mot något helt nytt och fräscht. Den nya modellen är istället att kunden kontinuerligt förädlar sitt affärssystem i takt med att verksamheten utvecklas och förändras. I praktiken innebär detta att kunden uppgraderar affärssystemet ofta och kontinuerligt med små och obetydliga störningar i verksamheten istället för omfattande och komplexa uppgraderingar som pågår i veckor och månader. Man kan jämföra detta med ett snabbt och effektivt däckbyte i ett Formel-1 lopp.

Men det stannar inte vid detta. Den nya modellen innebär även att kunden har börjat förstå potentialen i affärssystemet och betraktar det som en konkurrensfaktor. För att verksamheten ska överleva och förbättra sin marknadsposition krävs ständig förändring och utveckling av rutiner, processer och affärsmål. En förutsättning för att lyckas med detta är att använda ett dynamiskt affärssystem som ger dessa möjligheter samt inrätta en modern organisation för kontinuerligt förädling av affärssystemet och maximera dess affärsnytta.

Morgondagens ledande företag kommer utmärkas av att IT och affärssystemet är en naturlig och obligatorisk del av befattningsbeskrivningen för verksamhetens processägare. Den nya tiden och förändringens tid är här och den stavas ERP 2.0.

Etiketter: ,

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för ERP 2.0 – För dig som vågar bli en vinnare…