Sätt VD på skolbänken…

Blogghuvud

Fortfarande betraktar många VD:ar affärssystemet som ett ogreppbart tekniskt system som kräver obegränsat med resurser och som ständigt stressar verksamheten. Samtidigt inser de flesta chefer att företaget helt skulle kollapsa om man plockade bort eller stängde ned systemet för en dag. Likaså inser man att affärssystemet är en förutsättning för att kunna utveckla sina processer och öka interaktionen med både personal, kunder och leverantörer.

Mot bakgrund av affärssystemets kritiska betydelse för verksamheten är det svårt att förstå varför det skapar så mycket rädsla och oro hos ledningsgruppen. Väldigt ofta möter man ett kraftigt motstånd mot att investera i affärssystemet. Rimligen borde det istället vara helt tvärtom. Frågan är om det finns investeringar som bör vara mer prioriterade än affärssystemet.

Om man betraktar de nyttoanalyser som alltmer börjar genomföras som ett inledande initiativ före en investering visar resultatet av dessa att den potentiala nyttan med lätthet kan överstiga investeringens kostnad. När sambandet mellan investeringen och den potentiella nyttan har förklarats och bevisats är det sällan problem att få loss kapitel till investeringen.

Förmågan att förstå affärssystemets möjligheter och de effekter som kan åstadkommas i förbättringar för verksamheten är idag en väsentlig egenskap för att känneteckna en modern och framgångsrik VD. Det är egentligen en kunskap och förmåga som relativt lätt kan utvecklas om bara VD och ledningsgruppen tog sig tid till att utbilda sig.

Affärsystem borde vara en obligatorisk och prioriterad del i alla universitets- och högskoleutbildningar som berör ekonomi, handel, industri- och kontorsadministration. Tyvärr betraktas det ännu bara som ett ämne bland många andra. Samtidigt är denna kunskap sannolikt mer betydelsefull än att vidareutbilda sig inom ekonomi.

Jag är övertygad om att Sverige avsevärt skulle kunna öka sin konkurrenskraft mot omvärlden om vi genomförde en nationell satsning på att förkovra VD och ledningsgrupperna inom området affärssystem. Insatsen för detta skulle kosta endast en bråkdel av de förbättringar vi sedan skulle uppleva i form av ökad effektivitet och konkurrenskraft. Sätt VD på skolbänken redan idag…