En ljusnande marknad…

Blogghuvud

Så har vi lagt ännu en semester bakom oss. Framåt väntar en spännandehöst. Om man sammanfattar prognoserna i de olika tidskrifterna som riktar sig mot affärsvärlden får man en positiv indikator till konjunkturensutveckling. Det stämmer väl överens med den bild som vi rådgivare har.Intresset för nya investeringar inom IT och antalet förfrågningar har inte varit lika stort som nu sedan sommaren/hösten 2008.

Även om det råder försiktighet i samband med investeringarna så råder det ingen tvekan om att det uppdämda behovet av att modernisera och uppgradera systemlösningar är mycket stort. Majoriteten av alla företag och organisationer valde att mer eller mindre stoppa alla investeringar under 2009. Detta gav stora återverkningar även inom IT-sidan.

Risken framöver är att vi nu istället kommer att drabbas av en rejäl överhettning gällande efterfrågan av IT-tjänster med stigande priser och sämre kvalitet som följd. Den svenska marknaden är relativt liten och begränsad vilket medför att upp- och nedgångar ger stor slagsida åt branschen.

Man önskar att kunderna kunde inse värdet av att utnyttja lågkonjunkturer till att investera i processutveckling och modernisering av sin IT-miljö.Istället tvingas vi varje gång lågkonjunktur inträffar se ett tvärt stopp i pågående IT-projekt och sedan en kostsam uppstart igen när konjunkturen vänder.

Nåväl, huvudsaken är att vi är på väg att lämna ett dystert år bakom oss och nu träder in i en ökande efterfrågan med hög beläggning och många nya spännande projekt.

Det är dags att kavla upp ärmarna och ta för sig..