Intervju Mamut

Februari 2010

johnhugosson

John Hugosson, Sverigechef Mamut AB

”Totalt över 400.000 kunder” 

Hur går det för Mamut ?
Svar: Tillsammans med dotterbolagen Loopia och Active24 så har Mamut de senaste åren bjudit på en tillfredsställande tillväxt och jag tycker också att vi har en bra position för vidare tillväxt och förbättrade resultat. De senaste åren har vi investerat mycket i vår nyaste lösning Mamut One, som också vunnit flera internationella priser. I Sverige har vi idag fler än 100 000 kunder och omsätter för över 100 miljoner svenska kronor.

Hur går det med den internationella expansionen ?
Svar: Ja, där har det verkligen hänt en hel del de sista åren, vi finns idag i 16 europeiska länder med totalt över 400 000 kunder. Nu senast 2009 lanserade vi vårt kompletta affärssystem Mamut One i Tyskland. Idag har vi dock inga omedelbara planer på ytterligare expansion internationellt.

Hur har ni påverkats av konjunkturen under 2009 ?
Svar: 2009 har, som för de flesta andra företag, varit ett krävande år också för oss. Vi har lyckats med en stabil omsättning samtidigt som vi lyckats upprätthålla våra investeringar på produktutveckling och positionerat oss för ett en konjunktursförbättring.

Vilka mål har ni för de kommande åren ?
Svar: Vi lever för att förenkla och effektivisera vardagen för mindre företag, det tänker vi fortsätta med. Vi ska vidareutveckla Mamut One baserat på kundernas feedback och i ännu högre grad använda molnets möjligheter för att ge maximal flexibilitet och mobilitet till våra kunder utan att de ska behöva investera i ny infrastruktur.

Vad anser du är styrkan hos Mamut ?
Svar: Att vi fokuserar på mindre företag, att vi med våra engagerade medarbetare tar just deras behov på allvar och tillhandahåller kompletta lösningar som utnyttjar det bästa från molnet tillsammans med det bästa från det traditionella affärssystemet. Vi ser till så att våra kunder kan utnyttja den senaste teknologin utan att själva behöva lära sig bakomliggande teknik.

Vilka trender ser du inom affärssystem på marknaden idag ?
Svar: Vi ser att allt fler mindre företag letar efter kompletta lösningar där de enkelt kan få affärsnytta från dag ett, med en leverantör att förhålla sig till och förutsägbara priser. Samtidigt är naturligtvis molntrenden, egentligen behovet av flexibilitet, mycket tydlig, att kunderna vill ha tillgång till sina program både som traditionella applikationer och via molnet, både via laptop, mobil eller andra enheter.

Vilka råd vill du ge företag som skall investera i affärssystem ?
Svar: Tänk på dagens behov i första hand. Köp ett standardsystem, där får du mest funktionalitet för pengarna och där slipper du överraskningar, till exempel i form av oväntade konsultfakturor. Med ett standardsystem vet du alltid vad du får och vad det kostar när du tar ditt investeringsbeslut, du kan till och med testa systemen i förväg.