Nytt år och nya möjligheter…

Blogghuvud

Så har vi lämnat ett gånget år och trätt in i ett nytt decennium. Med facit i hand kan vi konstatera att 2009 för många leverantörer och konsulter inom IT-branschen, och för affärssystem i synnerhet, blev ett riktigt bakslag med många framflyttade investeringsbeslut. Vi har ännu inte sett vidden av detta resultatmässigt men kommer om några veckor få tillgång till de första boksluten med tydligt facit av hur illa det blev. Förvånansvärt många leverantörer höll god min fram till sommaren men även de mest optimistiska ledarna tystnade under hösten med dystra miner i sina ansikten.

Liksom bakslaget som kom efter millenniet kommer sannolikt det gångna årets slakt att leda till en frisk upprensning i en turbulent bransch. En direkt följd av goda investeringsår är uppkomsten av många små nya system och konsultföretag som söker lyckan på egen hand istället för att verka inom en stor organisation. Även om dessa mindre konsultföretag oftast drivs av entusiastiska entreprenörer så skapar utbudet en stökig bransch med många säljare som jagar samma kunder.

Jag stödjer åtgärder för att skapa ett bra företagsklimat och ser positivt på uppkomsten av nya aktörer, men samtidigt ser jag många exempel på misslyckade projekt som kan kopplas till bristande erfarenhet och oförmåga att ta fullt ansvar för komplexa uppdrag. I ljuset av detta blir man lätt försiktig i sin inställning till alla de nya småföretagen.

Med tanke på det stora antalet framflyttade investeringar under 2009 och antalet leverantörer och konsulter som tvingats till nedskärningar så finns det goda möjligheter för ett framångsrikt 2010 för de som ligger rustade med rätt kompetens och bemanning. De första signalerna när det gäller den aktuella orderingång ser positiva ut och antalet genomförda avtal under december 2009 var överraskande många. Om vi har sett den definitiva vändningen av konjunkturen ännu är lite för tidigt att säga men väldigt mycket tyder på att våren kan bli riktigt
intensivt om bara industrins konjunkturmätare visar en stabil utveckling.

Liksom tidigare år är det bara att åka med på tåget och se hur resan utvecklas. Spänningen ligger just i att inte veta vad som döljer sig bakom nästa kurva. Man skall dock alltid ha i minnet att oavsett hur resan utvecklar sig och vad som händer finns det alltid nya möjligheter och nya spännande erfarenheter att vinna. Det gäller bara att vara alert och fånga tillfället när det dyker upp. Jag tror att 2010 kommer att bjuda på många tillfällen så det gäller att värma upp och vara beredd.