Intervju 24SevenOffice

December 2009

coo_risa_liten

Staale Risa, COO 24SevenOffice ASA

”24SevenOffice går väldigt bra just nu

Hur går det för 24SevenOffice ?
Svar: 24SevenOffice går väldigt bra just nu. Vi har en omsättningstillväxt på 60% hittills detta år jämfört med samma period förra året och en stark tillväxt med nya kunder. Företaget har också nått lönsamhet efter flera års tunga investeringar. Vi ser också att det sker mycket positivt inom SaaS-marknaden. IDC har bland annat kommit med en analys som säger att SaaS marknaden kommer att växa 27% årligen de kommande 4 åren, mot traditionella lösningar som kommer att växa med ca 4 % årligen. Som en ledende aktör inom SaaS baserade affärssystem är 24SevenOffice bra positionerade inför framtiden.

Hur går det med den internationella expansionen?
Svar: 24SevenOffice har höga internationella ambitioner och är idag representerade i Norge, Sverige och England. I Sverige ökade omsättningen med 230% i tredje kvartalet 2009 jämfört med året innan och vi har nu på allvar lyckats etablera oss som en seriös aktör på den svenska marknaden. Den vidare internationella expansionen utvärderas nu löpande för att fastställa vilka marknader som står på tur och hur vi skall genomföra det.

Hur har ni påverkats av konjunkturen under 2009?
Svar: 24SevenOffice har som SaaS leverantör inte blivit drabbat av konjunkturen såsom andra traditionella företag. Som SaaS leverantör lever vi av återkommande abonnemangsintäkter från våra kunder och är inte lite beroende av nyförsäljning som de traditionella leverantörerna som huvudsakligen lever på att sälja dyra licenser up-front. Vi har under denna perioden fortsatt tillväxten och börjat tjäna pengar, medan andra traditionella konkurrenter har fått reducerad omsättning och marginaler.

Vilka mål har ni för de kommande åren?
Svar: 24SevenOffice har höga mål, speciellt internationellt, och ska fortsätta vara i en ledande position inom SaaS baserade affärssystem och nya koncept baserad på ny teknologi.

Vad anser du är styrkan hos 24SevenOffice?
Svar: Styrkan hos 24SevenOffice är att vi leverar ett komplett och integrerat affärssystem som en 100% SaaS tjänst med all funktionalitet ett företag behöver för att ha full kontroll och översikt i den dagliga driften utan att behöva gå till inköp av dyra lisencer från flera olika leverantörer och starta dyra integrationsprojekt för att få systemen till att kommunicera med varandra. En annan styrka är att vi är skalbara för att kunna leverera system till en stor spridning av företag; allt från småföretag med 1-3 användare till medelstora företag med flera hundra användare. På detta sätt har kunderna ett system de kan växa med och anpassa till sin verksamhet utan att tvingas till stora investeringar varefter man växer.

Vilka trender ser du inom ERP på marknaden idag?
Svar: Vi ser att trenden i dag går mot SaaS baserade system och totalsystem där man får allt integrerat i en gemensam lösning. Kunderna vi möte är trötta på att investera i dyra licenser, integrationsprojekt, drift och udnerhåll av system, lägga upp backup rutiner, osv. Speciellt i Sverige talas det idag mycket om SaaS och Cloud computing som visar att vi i Skandinavien ligger relativt långt framme, men det är ändå en bit kvar till USA där det nästan inte säljs lösningar som inte är SaaS baserade inom SMB segmentet.

Vilka råd vill du ge företag som skall investera i ERP?
Svar: Jag uppmanar till att man utvärderar 3 saker:
1. SaaS vs traditionella lösningar  Kunderna bör bestämma sig om de vill gå för en SaaS lösning eller en traditionell lösning. Det finns både för- och nackdelar med bägge lösningarna, men världen går definitivt som jeg ser det mot webbaserade lösninger så det är viktigt att tänka igenom om man vill över på ny teknologi eller bli kvar i den traditionella världen.
2. Totallösning vs olika leverantörer Kunderna bör bestämma sig för om man önskar att gå för en totallösning med alla moduler integrerade eller köpa in olika system och integrera dessa i separata integrationsprojekt. Jeg uppmanar alla till att se på totallösningar då dessa är mycket enklare att implementeraa och är redan integrerade så att man slipper dyra integrationsprojekt.
3. Skalbarhet Kunderna bör bestämma sig för om deras IT strategi skall vara att anpassa sin tillväxt och organisation till sina system och byta varefter som behoven ändras ller växa och utveckla sig tillsammans med sina system. Om man som exempel har 5 anställda idag med tillväxtambitioner om att utveckla sig till att bli ett internationellt bolag med 100 anställda om 5 år bör man ta beslut om att finna ett system som passar för 5 anställda, men som måste bytas ut mot nya system vid olika nivåer under tillväxten eller om man vill ha ett system där man betalar och utnyttjar den funktionalitet man behöver i varje nivå i utvecklingen utan att behöva byta system.