Klockan är slagen för stora system?

Blogghuvud

Jag har de senaste åren allt oftare upplevt en orolig och ibland rent fientlig inställning till de stora leverantörerna och deras affärssystem. I detta sammanhang har SAP upplevts som det största och mest skrämmande systemet av alla. Det senaste tillskottet i denna klubb av fientligt inställda kunder kom i förra veckan. Jag mötte då några representanter från ett av sveriges största investmentföretag med många genomförda investeringar i svenska bolag.

Mötet som avsåg en presentation av marknaden för affärssystem och de aktuella trenderna slutade i en diskussion gällande vilken inverkan systemen har på företagens dagliga verksamhet och kopplingen till framgång respektive motgångar. Representanterna för investmentbolaget påvisade med tydlighet en avog inställning till de stora affärssystemen och i synnerhet mot SAP. Diskussionen avrundades med den skarpa kommentaren ”I de bolag vi genomför investeringar är SAP portförbjudet. Vi kommer som ägare aldrig att tillåta ledningen att besluta om en investering i SAPs affärssystem!”.

Uttalandet måste anses som överraskande. Det kommer från en av landets största investmentbolag med ägande i många stora bolag. För 5-10 år sedan skördade SAP och flera andra stora leverantörer framgångar med sina heltäckande systemlösningar. Att köpa ett helintegrerat system från en leverantör med global närvaro var ett mantra som hördes i många styrelserum. Det verkar som att detta mantra bleknat och att andra tongångar ekar i ägarnas korridorer.

Diskussionen tog fart igen och vi resonerade kring bakgrunden till uttalandet och investmentbolagets strategi gällande beslut som rör IT-investeringar och i synnerhet affärssystem. Investmentbolaget hade i flera fall upplevt att bolagen som infört stora lösningar påvisat dåliga resultatsiffror under lång tid och att det i flera fall lett till närmast likvidationsmässiga diskussioner om bolagets framtid. Givetvis kan inte hela skulden läggas på affärssystemet men det var tydligt att implementationsprojektet haft en avgörande betydelse för bolagens negativa utveckling.

Argumentet mot de mindre affärssystemen handlar ofta om att de inte har ett komplett stöd för kundens processer samt att de har en skara återförsäljare och partners som har svårt att hantera stora och omfattande globala utrullningar. Det verkar som att dessa argument börjar få en motvikt av rädslan för de stora och globala systemen som enligt kunderna kan hota deras verksamhet.

Det skall bli intressant att följa om den pågående trenden håller i sig eller om de stora leverantörerna kan förenkla sina system och implementationen. Eller om de mindre systemen istället kan stärka sin position och skapa tillit även hos de största företagen. Kanske det är så att klockan är slagen för de stora systemen…

Etiketter: ,

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Klockan är slagen för stora system?