Den kloka kunden…

Blogghuvud

Efter 23 års arbete med affärssystemsrelaterade projekt har jag äntligen mött konsultens och leverantörens drömkund. Likt alla andra projekt som avser införande av ett nytt system inleddes arbetet med en översyn av verksamheten och kartläggning av behov. Efter fastställande av mål och prioritering av fokusområden påbörjades uppsättning av systemet med tester och utbildning som följd. Genom att planläggningen och alla förberedelser skett kontrollerat genomfördes driftstarten helt utan komplikationer.

Under hela projektet träffades ledningsgruppen med VD en gång per vecka enbart för att göra avstämning av projektet och tillse att rätt resurser fanns tillgängliga och för att eliminera hinder och svårigheter som kunde uppstå under införandet. Dessa korta ledningsmöten fortsatte även efter driftstarten med syfte att följa upp hur snabbt organisationen tog till sig det nya systemet. Ca 3 veckor efter driftstarten fäller så kundens VD de förlösande och ovanliga orden ”Vi har nu kommit igång med det nya systemet och allt har gått bra. Nu vill jag att vi satsar allt vi har på att maximera nyttan av systemet och får vår personal att utnyttja varje smart funktion som finns i systemet. Från och med nästa vecka skall vår leverantör komma på besök en gång i veckan under de närmaste månaderna. Konsulten skall gå runt bland vår personal och bistå med fix och trix för att öka värdet av vår investering!”.

Det är ju precis detta investeringar inom affärssystem handlar om – att skapa och maximera nytta för verksamheten. Det som är intressant med denna historia är att projektet gått på räls från uppstart till driftstart och att budget och tidplaner följts fullt ut. I dessa lägen brukar en ”normal” VD koppla bort projektet för att fokusera på andra ärenden. I detta aktuella projekt har istället VD valt att ytterligare öka tempot och begära in kompletterande utbildningar och boka fasta konsultdagar för lång tid efter driftstarten – helt utan att någon annan i projektgruppen fört fram behovet.

Denna utökade stödutbildning pågår nu för fullt och jag kan konstatera att den på mycket kort tid gett valuta för kostnaden. Förutom att det nya systemet blivit ett dagligt samtalsämne bland de anställda så visar personalen prov på en ökad effektivitet i sitt arbete. Istället för att tala om kostnader vill kundens VD hela tiden tala om värdet och nyttan av investeringen. Med detta synsätt har hela projektet präglats av en ”jäklar anamma” utan dess like. Jag konstaterar att kunden går stärkt ur krisen med en motiverad organisation och ett
nytt system som trimmats till max. Kan det bli bättre…?

Etiketter:

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Den kloka kunden…