När affärssystemen försvinnner…

Blogghuvud

Det finns flera parallella trender som tillsammans indikerar att affärssystemen i nuvarande skepnad med tiden kommer att försvinna som begrepp. Livslängden på dagens affärssystem blir allt längre och kunderna tenderar att allt oftare ersätta begränsade delar istället för att byta ut hela affärssystemet. Leverantörerna börjar rusta för denna utveckling genom att SOA-anpassa sina system och skapa gränssnitt för förenklad integration.

Istället för att varje år lansera en helt ny version av affärssystemet börjar vi se exempel på att leverantörerna löpande frisläpper nya versioner av moduler och funktionspaket som kunderna kan installera utan att det krävs omfattande konsultinsatser. Ett exempel på denna strategi är Oracle och deras produktfamilj Fusion. Tanken är att kunden skall kunna nyttja valfria delar inom exempelvis redovisning, CRM, inköp och HR genom att plocka ihop olika moduler. I botten ligger Oracle Financials, JD Edvards, Peoplesoft och Siebel. Via ett homogent
webbaserat gränssnitt skall dock inte kunden märka vilket system som anropas.

En liknande utveckling kan vi se hos de stora leverantörerna av BPO-tjänster. Kunden erbjuds system i form av webbaserade tjänster istället för en licensbaserad produkt. Leverantören har möjlighet att ersätta och byta ut olika delar i systemlösningen mot andra produkter eller externa moduler samtidigt som kunden ändå kan behålla ett enhetligt gränssnitt. Resultatet är att systemet som en ”komplett” funktion få en minskande roll samtidigt som de enskilda tjänsterna blir allt mer kritiska.

Om man drar detta till sin spets innebär det att de affärssystem vi ser idag kommer försvinna till förmån för mer paketerade tjänster kopplade till enskilda branscher och processer. Det går givetvis att komma med många invändningar till detta men trenden talar sitt tydliga språk. Liksom för SaaS-lösningar kommer
denna utveckling att först breda ut sig bland mindre företag men successivt kommer även medelstora företag att följa efter. Frågan är hur de olika leverantörerna av affärssystem skall konkurrera när produkten omvandlas till en tjänst som blir relativt transparant?

Hur skall kunderna säkerställa en totalt sett trygg miljö som kan bestå av lösningar från många olika leverantörer? Vad innebär denna utveckling för IT-avdelningen? Frågorna är många och det finns flera aspekter som är intressanta att fundera över. Jag är dock säker på att ordet affärssystem (och även engelskans ERP) så småningom kommer att ersättas med ett nytt begrepp som bättre beskriver den nya formen av applikationsmiljö med många samverkande system och kommunikation med omvärlden.

Etiketter: ,

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för När affärssystemen försvinnner…