Användarvänliga system?

Blogghuvud

Återigen har jag fått en hemmasnickrad kravspecifikation i min hand för sk ”oberoende professionell översyn och utlåtande”. Med ett leende på läpparna konstaterar jag att det år 2009 ännu finns företag och konsulter som bemödar sig med att fylla kravspecifikationerna med krav avseende att systemet skall vara användarvänligt. Skall vi aldrig bli av med denna typ av stenålderskrav?

Finns det verkligen någon seriös IT-konsult som på fullt allvar menar att det finns för användaren ”ovänliga” system? Vad innebär detta i såfall? Att systemet ”medvetet” flyttar runt tangenternas position så att det försvårar inregistrering av information? Att skärmen slockar under registreringen så att man stavar fel? Att systemet på morgonen hälsar användaren med ”du” istället för ”ni”?

Jag frågar mig vilken jurist som med stöd av den svenska lagen kan hävda att ett system är användarovänligt? Självklart är alla system utvecklade utifrån behov som framförts av en användare eller köpare. Det må vara att behovet specificerats på ett extremt otydligt sätt med en väldigt övergripande beskrivning. Men trots detta har en utvecklare efter bästa förmåga försökt att hitta en lösning som skall motsvara det som beställaren har efterfrågat. Huruvida det är beställaren eller utvecklaren som har huvudansvaret för lösningens resultat går endast att finna svar på genom att studera det avtal som parterna har ingått.

Även den lösning som den ena kunden hyllar som ’”genialisk”, ”intuitiv” och ”fantastisk” kommer hos den andra kunden att uppfattas som ”gammalmodig”, ”omständlig” och ”ologisk”. Är detta då att betrakta som ett användarovänligt system? Varför inte istället vända på kravbilden? Vad sägs om att ställa krav på ”systemvänliga” användare? Systemet har trots allt blivit utvecklat för ett specifikt ändamål, men blir i de flesta fall utnyttjat till delvis andra ändamål. Användaren har väl i den situationen missbrukat systemet? Borde inte då leverantören eller utvecklaren få skadestånd? En märklig och förvirrande tanke.

Men, det sista som försvinner är hoppet. Kanske man en dag ändå slipper dessa krav på användarvänliga system till förmån för krav som istället belyser den nytta som systemet skal åstadkomma.