SOA – för vem?

Blogghuvud

SOA är ett av de buzzwords som etablerades i media för några år sedan, som vanligt myntat av Gartner som lever på att skapa och underhålla rubriker. Givetvis finns det alltid en uppsjö med konsultbolag som mer eller mindre omgående kastar sig över dessa rubriker och bygger tjänste paket som går ut på att visa kunden hur viktigt det är att öka sina investeringar inom IT och då helst av det aktuella konsultbolaget.

När SOA trycktes ut som ett nytt fenomen var vi många som med förvirrade blickar förtvivlat försökte förstå vad som var nytt och vad detta tillförde branschen. SOA bygger trots allt på äldre etablerad kunskap kring hur man utvecklar modern IT infrastruktur och applikationer. Förespråkarna hävdar dock att detta på ett ”helt nytt sätt” knyter ihop IT med affärsverksamheten och därmed är en direkt ledningsfråga istället för en IT fråga. Man kan då fråga sig hur tidigare IT har utvecklats – om det inte varit för affärsverksamheten?

Under det senaste halvåret har dock allt fler troende insett det som varit uppenbart för många andra och börjat hantera SOA-frågan med en betydligt större skepsis. Det råder inga tvivel om att det finns många företag som har stora behov gällande strukturerad applikationsmiljö samt standardiserade gränssnitt för utbyte av information mellan egna och externa system. Detta innebär dock inte att företaget med automatik måste införa SOA som ett ledande mantra.

Varje företag är unikt och måste hitta sin egen väg framåt – och det finns ofta flera alternativ till att åstadkomma en effektiv verksamhet helt integrerad med sin IT-miljö. Som en följd av den masspsykos som uppstod när många stora konsultbolag började mässa om SOA var det även många mindre företag, som med fruktan för att hamna på efterkälken, som drog igång SOA-projekt. Flertalet av dessa projekt rann ut i sanden och företagen har insett att de var lite för snabba denna gång.

Det är viktigt att fastslå att införande av en tjänsteorienterad arkitektur kommer till sin rätt när kunden har en relativt komplex miljö med många applikationer och/eller en omfattande kommunikation med kunder, leverantörer eller partners. Även om vi befinner oss i en tid med relativt hög IT-mognad och ett extremt stort utbud av fräcka applikationer och hjälpmedel inom IT så finns det tusentals mindre företag som har klarar sig alldeles utmärkt med få och enkla applikationer. Dessa företag skall givetvis inte tala i termer av SOA utan istället enbart fokusera på att hitta applikationer som bäst löser de aktuella verksamhetsbehoven.