Alla dessa konsulter…

Blogghuvud

De senaste 2 månaderna har jag upprepade gånger blivit kontaktad av kunder som drabbats av problemprojekt kopplat till konsulter som utgett sig för att kunna mer än vad som verkligheten sedan utvisat. Att detta händer mig någon eller några få gånger per år är inget ovanligt. Att det dock förekommer multipla gånger inom loppet av några få månader är uppseendeväckande. Jag undrar givetvis vad som ligger bakom denna olyckliga trend. Detta sker i en tid med en ovanligt svår marknad för systemleverantörer och konsultföretag.

Kan det finnas ett samband mellan lågkonjuktur och oseriösa konsultföretag? Kan det vara så att dåliga tider tvingar konsultföretag att ”skjuta på allt som rör sig” och därigenom erbjuder tjänster som de i normala fall inte skulle lämna offert till? Jag tror faktiskt att detta kan vara en huvudorsak till de fall jag kommit i beröring med den senaste tiden.

Även om jag har förståelse för att konsulterna kan drabbas av panik när deras försäljning rasar beklagar jag att det ska drabba företag som står i behov av förändring och tvingas uppleva ytterligare ett projekt relaterat till IT som haverar. Självklart skall kunderna utnyttja läget till att pressa ned konsultpriserna som på flera håll ligger på tok för högt. Samtidigt hoppas jag att kunderna inte enbart går efter principen ”lägsta pris vinner”. Det skulle bara leda till ännu fler problemprojekt.