Intervju Monitor

Mars 2009

Monitor-023

Morgan Persson, VD Monitor Industriutveckling

”Vi ser mycket positivt på 2009

Hur går det för företaget och försäljningen ?
Svar: Monitors omsättning under 2008 var ca 145 MSEK vilket var en ökning med ca 16%.  ökade från 125Msek till ca 145 MSEK. Antalet nya kunder under 2008 var ca 200 st. Vi räknar med en stagnation under 2009 men årets första månader ökade omsättningen med 4% i förhållande till samma period 2008. Vi ser mycket positivt på 2009 då vi inledningsvis haft en bra orderingång och ett stort antal nya förfrågningar. Vi bedömer att många tillverkande företag med äldre och ofta dyra system nu satsar på modernare och kostnadseffektivare lösningar vilket vi på Monitor kan dra nytta utav..

Var 2008 ett framgångsrikt år?
Svar: Ja , 2008 var mycket positivt. Se ovan.

Märker ni av den aktuella konjunkturnedgången?
Svar: Vi ser att många av våra befintliga kunder, framförallt underleverantörer till bilindustrin, har det besvärligt. När det gäller nyförsäljning så ser det ändå mycket bra ut.

Vilka ambitioner har ni för 2009-2010?
Svar: Vi fokuserar än mer på produktutveckling och markandsföring. Vi har hela tiden som målsättning att vara den marknadsledande affärssystemleverantören till mindre och medelstora tillverkande företag. Att ta marknadsandelar är ett ledord! Vi lägger också allt större fokus på export. Av det skälet finns idag MONITOR översatt till Engelska, Polska, Finska och Litauiska. Inom några månader kommer även Ryska, Kinesiska och Tyska.

Upplever ni att konkurrensen i Sverige blivit svårare de senaste åren?
Svar: Ja totalt sett så är är konkurrensen hårdare nu än för 10 år sedan. Men för MONITOR:s del så upplever vi att vi är stärkta i den allt hårdare konkurrensen.

Vilka nyckelfaktorer ligger till grund för era framgångar?

Svar: Vi på Monitor har fokuserat på Tillverkningsindustrin där vi har ett gediget kunnande. Mer än 30 års erfarenhet i affärssystembranschen är förstås av godo.

Vilka generella trender upplever du som leverantör av affärssystem?

Svar: Allt fler företag i vår målgrupp söker standardlösningar där man får en kostnadseffektiv lösning. Det märks allt tydligare nu i samband med lågkonjunkturen. På så sätt blir det billare att implementera, billigare investering och framförallt billigare underhåll.