Arkiv för Strategi

Ny blogg: Små och medelstora företag kräver allt mer avancerade affärssystem

I en värld där konkurrensen blir allt hårdare finns ingen plats kvar till de företag och organisationer som imorgon arbetar på samma sätt som igår. För att hänga med i utvecklingen, kunna behålla och även utöka sina marknadsandelar krävs kontinuerlig förändring och utveckling av […]. Källa: ERPblogg.se. Läs mer >>

Etiketter: , ,

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ny blogg: Små och medelstora företag kräver allt mer avancerade affärssystem

Ny blogg: Är affärssystemets glansperiod över?

Ända sedan slutet av 1990-talet har såväl kunder som leverantörer debatterat för- och nackdelar med att använda ett Affärssystem kontra modellen Best-of-Breed. Otaliga är argumenten för och emot båda alternativen och förespråkarna för respektive modell återfinns självklart i respektive ringhörna […] Källa: ERPblogg.se. Läs mer >>  

Ny blogg: Naiv tro på avtalet som säkerhet

När man skriver under ett avtal om ett nytt affärssystem finns det endast en sak man med 100 % säkerhet vet, och det är att leveransen inte kommer att motsvara det man själv tror att avtalet omfattar. Att tro något annat är naivt och till och med dumt. Avtalet är ingen säkerhet för en trygg […]

Ny blogg: Därför går så många BI-projekt fel

Beslutstöd, eller Business Intelligence (BI) om ni vill, tillhör ett av de mest prioriterade behovsområdena hos företag som redan har ett fungerande affärssystem och ej står inför uppgradering eller utbyte. Även om företagen är nöjda med sina affärssystem efterfrågar de bättre tillgång på information. Som en följd på detta initieras ett BI-projekt och krav på […]

Ny blogg: Leveransspecifikation viktigare än kravspecifikation

Den främsta orsaken till att många implementeringsprojekt leder till problem och missnöje är att kunden och leverantören har helt olika målbilder av vad som egentligen har avtalats. Oftast har kunden, antingen på egen hand eller med stöd av en konsult, utarbetat en relativt omfattande kravspecifikation som utvisar alla de krav och förväntningar som finns på […]

Etiketter: , ,

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ny blogg: Leveransspecifikation viktigare än kravspecifikation

Ny blogg: Affärssystemet i den digitala tidsåldern

Trenden är kristallklar. Affärssystemets betydelse för verksamheten ökar för varje år, och det råder ingen som helst tvekan om att affärssystemet idag är en direkt och avgörande konkurrensfaktor. Det har dock inte alltid varit så. Under väldigt många år var affärssystemet primärt ett bokföringssystem som höll ordning på genomförda händelser och transaktioner vilket förenklade avstämning […]

Ny blogg: Lätt att gå fel med CRM-system

CRM upplevde som begrepp en stor hype runt 1995-2000. Helt plötsligt var det ”kunden i centrum” som gällde och all ledning och styrning handlade om att bearbeta och följa upp prospekts på ett strukturerat sätt. För att få stöd i denna process och kunna mäta och jämföra säljarna uppstod CRM-system […] Källa: ERPblogg.se Läs mer […]

Ny blogg: Master Data på väg att bli morgondagens största problem

Master Data är på väg att växa fram som en av de största utmaningarna för alla företag. Oavsett om företaget har ett stort heltäckande affärssystem eller en fragmenterad systemmiljö bestående av många olika system så är bristande datakvalitet ett problem. Det är inte heller någon självklarhet att ett nytt stort affärssystem löser problemet, det kan […]

Ny blogg av Mikael Hveem

Man blir förvånad när man inser att i stort sett inget av systemen i segmentet för små och medelstora affärssystem har någon lösning i standard för att hantera flera bolag inom samma koncern på ett effektivt och överskådligt sätt. Min förvåning består i att vart och vartannat företag i SME segmentet nu för tiden har […]

Ny blogg: Affärssystemet – hot eller möjlighet?

Det är få saker inom ett företag som väcker så mycket känslor som när man börjar diskutera affärssystemet. Nästan alla organisationer, såväl inom privat som offentlig verksamhet, har någon gång kämpat sig igenom ett systembyte och de problem och utmaningar som ofta drabbar dessa projekt […] Källa: ERPblogg.se. Läs mer >>