Deltek

Deltek

Lösningar för projektorienterade verksamheter Deltek är en ledande global leverantör av affärs- och verksamhetssystem designade specifikt för projektorienterade verksamheter. I decennier har vi hjälpt våra kunder att realisera mätbara förbättringar genom att automatisera affärsprocesser och leverera faktabaserat beslutstöd. Mer än 23.000 kunder och miljoner användare, i fler än 80 länder runtom i världen, förlitar sig […]