Branschorganisationen för dig som arbetar inom redovisning och lön!

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter. SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. SRF auktoriserar redovisningskonsulter och från våren 2013 auktoriserar SRF lönekonsulter.

Fler än 300 000 företag

SRF har cirka 6 000 medlemmar varav 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns verksamma över hela landet. SRF bedriver även en omfattande informations- och utbildningsverksamhet inom redovisning, skatt, lön med mera. Utbildningsverksamheten bedrivs genom ett eget utbildningsbolag, SRF Ekonomiutbildning AB.

kl. 14.30

PAXml 3.0- standard för löneuppgifter

SRF Lön, branschorganisationen för lön, sammanställer standarder kring löneområdets processer och rutiner inom flera områden.
SRF Lön har tillsammans med marknadens aktörer tagit det standardiserade formatet för överföring av löneuppgifter, PAXml, till nästa nivå med en version 3.0. Vad innebär detta för dig som användare av lönesystem, eller som mottagare av information?