Om Dataföreningen

Vi har nätverk och aktiviteter inom ett brett spektra av IT-frågor. En del är av teknisk karaktär – ibland till och med inom väldigt avancerade och nischade områden – men de flesta är av allmänt intresse och fokuserat på användarnas perspektiv. Vart är utvecklingen på väg? Vad innebär det? Vilka är möjligheterna, vilka är problemen eller hoten? Hur påverkar det mig som individ, i mitt yrke, som medborgare, som patient, kund, leverantör etc.

Detta är vad vi gör och är den inspirerande kraften i Dataföreningen. Bland alla våra 20 000 medlemmar i hela landet finns så många eldsjälar som har insett värdet av att skapa mötesplatser med andra kring frågor som berör. Vi har några riktigt stora nätverk, t ex ITQ för IT-kvinnor, framförallt i storstadsregionerna.

Vår uppgift

Dataföreningen skall ”verka för en sund utveckling av IT-användningen i Sverige”.

1. Dataföreningen som en oberoende ideell förening skall vara e- medborgarens naturliga företrädare i samhället.
2. Dataföreningen skall verka för kunskapsutveckling både regionalt och centralt.
3. 
Dataföreningen skall bygga broar mellan högskola och näringsliv.
4. 
Dataföreningen skall vidga medlemmarnas kontakter genom fungerande nätverk.
5. 
Dataföreningen skall vara arbetsgivarnas stöd i ambitionen att vidareutveckla sin personal genom väl fungerande intressedrivna nätverk
6. 
Dataföreningen skall vara samtalspartner i IT-debatten men också för politiker, myndigheter,högskola och näringsliv i dessa frågor.