Business Region Göteborg arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. En både viktig och komplex målsättning. För hur skapar man tillväxt i praktiken? Vi tror man gör det genom att ge kraft åt människor som vill ta ett steg vidare. Som vill utvecklas eller bygga något nytt. Därför skapar vi mötesplatser, vi stödjer och underlättar.

Business Region Göteborg driver bland annat ett antal branschutvecklande projekt
som syftar till att bidra till tillväxten på strategiska områden. Fokus ligger på de branscher som är starka inom regionen.

Business Region Göteborg arbetar även med företagsutveckling, framför allt genom tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

Business Region Göteborg har för närvarande cirka 90 medarbetare och arbetar tillsammans med de näringslivsansvariga och företagen i de 13 kommuner som utgör Göteborgsregionen.

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad.