Om Forum4iT

Företaget Forum Affärssystem grundades 2004. Vårt nätverk av specialister med mångårig erfarenhet från upphandling, utvärdering, rådgivning, analys och ledning vid införande av affärssystem och affärskritiska versamhetslösningar säkerställer att våra evenemang och kurser håller hög klass.

Våra evenemang marknadsförs under det gemensamma varumärket Forum4iT®.

Vi eftersträvar att vara den naturliga träffpunkten där kunder och leverantörer kan mötas och skapa relationer. Detta uppnår vi genom att anordna fokuserade mässor och kurser inom specifika verksamhetsområden.

Genom våra evenemang och kurser hjälper vi våra kunder att få en bra marknadsöversikt och öka sin kunskap för att därefter själva kunna nå framgång i sina upphandlingar och installationer.