Xperitus AB är ett dynamiskt konsultbolag med kontor i Jönköping (huvudkontor), Stockholm och Köpenhamn. Vi har funnits sedan 2009 och haft en stadig tillväxt tillsammans med välkända framgångsrika kunder och duktiga medarbetare. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med framförallt tillverkande och distribuerande företag med både global och lokal närvaro. Vi är Oracle Partner och tillsammans med vår långa verksamhetskunskap erbjuder vi konsulttjänster inom affärssystemen Oracle NetSuite och Oracle JD Edwards.

Sedan 2015 ingår xperitus även i en global allians – Redfaire International. Redfaire International består idag utav 10 bolag som tillsammans har direkt närvaro i Norden, Europa, Australien/Nya Zeeland, Nord- och Sydamerika. Tillsammans har Redfaire International fler än 600 konsulter och närvaro i 20+ länder.

Besök oss gärna på www.xperitus.com för mer information.