Xledger är ett äkta webbaserat affärssystem som idag sparar tid åt 6 000 företag i olika branscher. Genom att vi endast har en kodmassa, en enda databas, är utvecklat för webben och du kommer åt systemet från valfri enhet och webbläsare gör det effektivt för dig att arbeta. Du har full överblick på din verksamhet i realtid och tidskrävande tidsprocesser automatiseras så att ekonomiavdelningen kan fokusera på analyser istället för datainmatning. Du betalar inte för de uppdateringar som görs 4 gånger per år och jobbar alltid i den senaste versionen av systemet. Införandet går snabbt och smidigt och ni betalar endast för det ni faktiskt använder.

Koncernen Xledger Group As är privatägd och all expansion sker med egna medel. Den ekonomiska situationen är mycket stabil, vi har inga lån eller externa investerare. Koncernen har idag 6 000 företag i drift och finns i Sverige, Norge, England och USA.

För att läsa mer om oss – klicka här

  • Tid Rubrik Beskrivning
  • 14.00 Rubrik saknas Beskrivning saknas