Automation, integration och mervärde

Visma är ett av Nordens största och mest expansiva IT-företag. Vi skapar digitala möjligheter att effektivisera alla typer av verksamheter, oavsett sektor och storlek. Genom vårt breda, integrerade utbud av produkter och tjänster ger vi våra kunder möjligheten att fokusera på kärnverksamheten – inte administration.

Vismakoncernen består av många bolag som tillsammans har fler än 9 000 anställda och en omsättning på 11,2 miljoner norska kronor 2018.

På Forum4IT är följande bolag representerade:
Visma Enterprise stödjer företag och organisationer i deras HR-, bemannings- och löneprocesser. För offentlig verksamhet erbjuder vi även lösningar för ekonomi samt hjälpmedelshantering inom sjukvården. Våra system effektiviserar, automatiserar och säkerställer hög kvalitet för över 2500 organisationer, i alla branscher och storlekar.

Visma Comenius erbjuder ett heltäckande Talent Management system med stöd för samtliga strategiska HR-processer. Comenius Talent Management Cloud är IT-systemstödet som hjälper privata och offentliga verksamheter att attrahera, engagera och behålla rätt kompetens.

Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT, marknadens mest användarvänliga och heltäckande beslutsstödsprodukt baserad på standardteknik från Microsoft. INSIKT stödjer hela processen från att sätta mål och planera till analys och målstyrning.

För att läsa mer om oss – klicka här

  • Tid Rubrik Beskrivning
  • 08.45 Talent Management med organisation och medarbetare i fokus Hur arbetar man effektivt med Talent Management i en digital värld? Vi tar upp vikten av att arbeta strukturerat med Talent Management för att skapa en lönsam och effektiv organisation som kan attrahera, utveckla och behålla medarbetare på bästa sätt.
  • 09.30 Smart personalplanering & BI med HR fokus Vi går igenom möjligheterna att förenkla planeringsprocesserna för lönebudget och bemanningsplanering. Vi visar även hur olika rapporter med nyckeltal så som sjukfrånvaro, sysselsättningsgrad och OB enkelt kan skapas och analyseras med ett beslutsstödsystem.