En attraktiv arbetsplats skapas då HR och chefer får rätt verktyg för att arbeta effektivt såväl som strategiskt. Detta verktyg är Verismo HR.

Verismo HR är ett HR-system vilket effektiviserar och automatiserar administrativa arbetsuppgifter, samtidigt som det innehåller funktioner som möjliggör strategiskt arbete för att behålla och utveckla er personal.Systemet bygger på fyra olika moduler, så att ni kan använda endast de delar ni behöver och välja att växa med oss i er takt. Här finner ni funktioner som till exempel onboarding, prestations- och målhantering, medarbetarsamtal, karriärplanering och e-signatur. Allt inom ett digitalt och anpassningsbart system.

Vi skapar ett unikt erbjudande genom att arbeta närmre våra kunder, där vi erbjuder ett nära samarbete med samma person från första mötet och framåt. På det sättet har vi utvecklat en verklighetsförankrad lösning, vilket ger oss möjligheten att erbjuda ett HR-system som på riktigt effektiviserar ert arbete och hjälper er att skapa en attraktiv arbetsplats!

Klicka gärna på denna länk för att lära mer om oss