Nytt affärssystem på den svenska marknaden – Sage X3

Sage är världens 3:e största leverantör av affärssystem med drygt 6 miljoner kunder och verksamhet i 24 länder

Sex skäl att välja Sage X3 affärssystem: 

1. Modern, mobil plattform med funktionsrika, integrerade moduler för logistik, tillverkning, tjänster/projekt och ekonomi.
2. Användarvänligt och anpassningsbart webbgränssnitt (HTML 5) på valfri dator, surfplatta eller mobiltelefon.
3. Förenklar internationell verksamhet med multilegislation, multiledger, multisite, multicurrency, multicompany.
4. Flexibel datamodell som stöder komplexa organisations- och rapporteringsstrukturer.
5. Workflows ingår för att hantera processer, automatisering och uppföljning.
6. Färdiga integrationer med till exempel Microsoft Office applikationer

Se Sage X3 Product Tour här >>

Systemstöd

Vi är ledande leverantör av affärskritiska systemlösningar baserade på Sage X3 affärssystem och konsulttjänster inom Jeeves ERP.

Vår affärsidé är att tillsammans och i närhet med våra kunder utveckla och förvalta affärssystemlösningar, som stöd för kundernas affärsprocesser och därmed bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

I Systemstödsbloggen delar vi med oss av goda råd, erfarenheter och tips kring verksamhetsutveckling med IT som stöd.

Systemstöds vision är Sveriges bästa arbetsplats och vi har de senaste åren korats till en av Sveriges bästa arbetsplarser av Great Place To Work.

Läs mer om Systemstöd här >>

Läs mer om några kunder här >>

Monter P1