Det finns idag en uppsjö av affärssystem att välja mellan från både stora och små leverantörer. I valet av affärssystem behöver man ha förståelse för företagets verksamhet och dess krav och behov för att vara säker på att systemet verkligen passar verksamheten och genererar affärsnytta. Affärssystemet ska trots allt klara av att uppfylla organisationens specifika behov och också kunna hantera de processer och uppgifter användarna behöver utföra i sitt dagliga arbete.

Sopra Steria har lång erfarenhet av affärs- och ekonomisystem och av att arbeta nära ekonomifunktioner i organisationer och företag. Vi vet vilka besparingar företag får genom att lyckas med sitt affärssystem, inte minst på grund av mycket effektivare arbetsflöden genom hela organisationen.

Vi baserar vår leverans av affärssystem på Microsoft Dynamics 365 Business Central respektive Dynamics 365 Finance & Supply Chain. Vi utgår från standard samt anpassar baserat på specifika kundbehov. Vår kompletterande kompetens inom CRM, Analys & Insikt och Microsoft 365 gör att vi kan ta ett helhetsansvar kring våra kunders digitaliseringsresa.

På mässan håller vi ett seminarie där vi presenterar hur AI kan användas för att automatisera, effektivisera och höja kvaliteten i finansiella processer. Välkomna att lyssna på oss 11.30!

Välkommen att läsa mer om oss på vår hemsida