Sogeti har 15 års erfarenhet av att implementera och vidareutveckla affärskritiska lösningar baserat på Microsoft Dynamics och vi har paketerat vårt know-how och best practices som säkerställer ett framgångsrikt införande med särskilt fokus på företag inom tillverkningsindustri och distribution i vad vi kallar Kickstart Dynamics 365.

Paketeringen är baserad på branschstandarder och beprövade lösningar som säkerställer ett kostnadseffektivt och kontrollerat införande enligt en beprövad agil arbetsmodell. För att ditt företag ska få ut det mesta av investeringen i Dynamics 365 är Kickstart Dynamics 365 även förberett med gränssnitt mot ledande leverantörers lösningar för bl.a. elektronisk fakturahantering samt transporthantering. Sogetis Dynamics Center of Excellence finns i Jönköping där ca 30 av våra 50 Dynamics-experter är lokaliserade. www.sogeti.se/affarssystem

Om Sogeti Sverige
Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet på över 100 orter runt om i världen. I Sverige finns 21 kontor med totalt 1150 medarbetare. Sogeti arbetar nära kunder och partners för att dra full nytta av möjligheterna med teknologi och kombinerar agilitet och implementeringshastighet för att skräddarsy innovativa, framtidsfokuserade lösningar inom Digital Assurance & Testing, Cloud och Cybersecurity, förstärkta av AI och automation. Med sin pragmatiska ”value in the making”-ansats och sin passion för teknologi hjälper Sogeti organisationer att digitalisera – snabbt.

Capgemini Group, en världsledande leverantör inom konsulting, tekniktjänster och digital transformation, ligger i framkant inom innovation för att adressera hela spektret av kundernas möjligheter i den snabbrörliga världen av Cloud, Digital och plattformar. Genom att bygga vidare på sitt starka 50-åriga arv och djupa sektorspecifika expertis, stöttas organisationer att förverkliga sina affärsdrivande ambitioner via en omfattande tjänsteportfölj, från strategi till verksamhet. Capgemini-koncernen drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Det är en multinationell koncern med över 200 000 anställda i över 40 länder. Capgemini Group redovisade 2018 globala intäkter på 13,2 miljarder euro. People matter, results count.

För mer information besök www.sogeti.se.