SAP hjälper nystartade och traditionella företag i 26 branscher världen runt att bli intelligenta verksamheter. Vi levererar molnlösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen molnapp eller testa en molnlösning gratis på www.sap.com/sweden/TestaGratis