De flesta affärssystem strävar efter att vara allt för alla.

Rexor är affärssystemet för konsulter.

Varje fönster, funktion och rutin i Rexor är skapad för konsultföretagets behov. Systemet är Born in the cloud och utvecklat i Malmö på 2010-talet. Rexor används dagligen av ett 50-tal konsultföretag med komplexa behov inom tid, projekt och ekonomi – över land-, valuta- och bolagsgränser. Nu lanserar vi den andra generationen i molnet. De flesta konkurrenter har inte ens påbörjat den första. Bakom Rexor finns samma specialister som tog fram XOR Compact, XOR Control och PX Control.

För att läsa mer om oss – klicka här