HRM Software utvecklar innovativa och personliga lösningar med hög grad av tillgänglighet baserade på modern teknik som förbättrar det dagliga HR- och lönearbetet och samtidigt skapar flexibilitet vid nya lag- och affärskrav.

HRM ger möjlighet till automatiserad lönehantering som sänker kostnader och där mobila självbetjäningslösningar för medarbetare och chefer ökar kvalitén i underlagen och skapar förutsättningar för ett proaktivt lönearbete.

HR-Systemdagen 2024

Monter Nr 11
  • Tid Rubrik Beskrivning