Löner på ”härsan och tvärsan” med HR-Boxen från HR Fokus AB

 

…………………..

HR-Boxen:

•  Skapar beslutsunderlag med ert befintliga data i lönesystemet

•  Integrerat med ett dussin lönesystem i Norden

•  Säker Lönerevision på webben, inga mer Excel-filer och GDPR-säkert

•  Lönekartläggning och löneanalys för bolag och hela koncerner på valfria begrepp

•  Jämförelse egna löner med marknadslöner för hela Sverige

•  Löneutveckling över tiden för valfria kategorier och per person

•  Gör er personalinformation tillgänglig på webben via Chefsrapporter

•  Lönespecifikationer för hela Norden via webben i olika portaler eller länkar

•  En uppsättning färdiga HR-Nyckeltal; omsättning, HTE/FTE, antal anställda, sjukfrånvaro m.m.

 

HR Fokus AB är ett programföretag specialiserade/fokuserade på HR-lösningar.

Läs mer på vår hemsida www.hrfokus.se och välkommen till vår monter på Forum 4 IT. Boka gärna ett möte med oss på Forum4iT via info@hrfokus.se.