HerbertNathan & Co är ledande i Skandinavien när det gäller rådgivning och projektledning vid upphandling och införande av Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla och införa ett nytt system. Samtliga konsulter har mer än 20 års praktisk erfarenhet från hundratals genomförda uppdrag såväl inom som utanför Sverige.

Vi är helt leverantörsoberoende och har inga samarbeten med eller utför uppdrag åt leverantörerna eller partners till leverantörerna. Vårt oberoende är din trygghet.

HerbertNathan & Co genomför kontinuerligt analyser av den svenska marknaden avseende de ledande leverantörerna och har detaljerad kunskap och erfarenhet från ca 100 olika affärs- och HR-system. Denna kunskap och erfarenhet använder vi till att varje år publicera marknadsanalyser över de ledande leverantörerna och deras system. Dessa analyser är en god utgångspunkt för dig som planerar att påbörja en upphandling för att byta system.

För att läsa mer om oss – klicka här

  • Tid Rubrik Beskrivning
  • 09.30 Upphandling och avtal, vi lär dig göra rätt! Genom att planera och genomföra upphandlingen enligt en beprövad modell och med ett ändamålsenligt avtal undviker du problem inför och under driftstarten och uppnår den förväntade affärsnyttan!
  • 10.45 Program- och projektledning, från avtal till ett framgångsrikt införande Alla framgångsrika projekt har gemensamt att kunden tagit en aktiv roll vid planering och genomförandet. Vi redovisar vilka faktorer som krävs för att lyckas med implementeringen och hur du som kund tar kontroll över ditt projekt och undviker de vanligaste fallgroparna.
  • 13.15 Hur ska du få din organisation att använda det nya systemet? Att införa ett nytt IT-system är en utmaning som kräver både strategi och förändringsledning. Vi redovisar hur du med Learning management kan gå tillväga för att lyckas.
  • 15.15 Är du redo att digitalisera din verksamhet? Den pågående digitaliseringen har väsentligen ökat tempot i vår vardag och många organisationer står inför utmaningen att modernisera sin verksamhet och processer. Med digitaliseringen skapas helt nya verktyg för att kunna effektivera organisationen. Hur gör jag för att komma igång och vad bör jag tänka på?