HerbertNathan & Co är ledande i Skandinavien när det gäller rådgivning och projektledning vid upphandling och införande av Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla och införa ett nytt system. Samtliga konsulter har mer än 20 års praktisk erfarenhet från hundratals genomförda uppdrag såväl inom som utanför Sverige.

Vi är helt leverantörsoberoende och har inga samarbeten med eller utför uppdrag åt leverantörerna eller partners till leverantörerna. Vårt oberoende är din trygghet.

HerbertNathan & Co genomför kontinuerligt analyser av den svenska marknaden avseende de ledande leverantörerna och har detaljerad kunskap och erfarenhet från ca 100 olika affärs- och HR-system. Denna kunskap och erfarenhet använder vi till att varje år publicera marknadsanalyser över de ledande leverantörerna och deras system. Dessa analyser är en god utgångspunkt för dig som planerar att påbörja en upphandling för att byta system.

För att läsa mer om oss – klicka här

Monter G1:5
  • Tid Rubrik Beskrivning
  • 11.30 Så upphandlar du affärssystem och förbereder organisationen En upphandling handlar om mycket mer än "att finna och köpa ett nytt system". Genom att planera och genomföra upphandlingen enligt en beprövad modell undviker du problem och tar kontrollen hela vägen fram till driftstart och uppnår den förväntade affärsnyttan!
  • 14.30 Nyckeln till ett lyckat affärssystemprojekt Vår erfarenhet från cirka 400 affärssystemprojekt är att det krävs ett stort engagemang från både kund och leverantör. Under föreläsningen presenterar vi framgångsfaktorer så att du effektivt kan driva ditt projekt till framgång.