Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantör av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Vårt affärssystem iFenix är molnbaserat och från grunden byggt och helt anpassat för grossister, butiker och kedjestrukturer i snabb förändring.

En heltäckande lösning som bygger på standardiserade arbets- och informationsflöden genom företagets samtliga kärnprocesser. Med iFenix är en webbläsare allt som behövs för att i realtid komma åt all affärskritisk information. Med över 20 års erfarenhet har vi byggt iFenix för att stärka konkurrenskraften inom svensk detaljhandel och utmana de stora IT-företagen och deras affärssystem. iFenix affärssystem passar lika bra för växande små och medelstora företag som för kompletta butikskedjor.

Många företag inom detaljhandeln har information kring varulager, försäljning, kunder etc i helt olika system. Det försvårar översikten av informationen som i sin tur gör det mer komplicerat att fatta rätt beslut. iFenix är det första molnbaserade affärssystemet speciellt framtaget för hjälpa detaljhandeln att öka lönsamheten och minska onödiga kostnader.

iFenix totalintegrerade funktioner täcker butikens, kedjans eller grossistens samtliga kärnprocesser där övergången kan ske successivt i en takt och omfattning som passar företaget. iFenix är byggt för svenska företag som hanterar stora mängder information och transaktioner.

Styrkor

  • Molnbaserat (egna datacenter i Luleå)
  • Möjlighet att erbjuda ett helhetsåtagande eller ett ”smörgåsbord” av funktioner.
  • 20 års erfarenhet av drift, utveckling, säkerhet och molnbaserade lösningar.

Växla över till ett molnbaserat, heltäckande och totalintegrerat affärssystem som inte kräver konsulter och långa startsträckor för att komma igång. Vi finns där genom hela processen och anpassar våra resurser utifrån er verksamhet för en smidig implementation.

Se vår film här!

Läs gärna mer om oss på vår hemsida.