FrontAvenue grundades i Köpenhamn 2001 och utvecklar standardiserade cloud-lösningar inom arbetsmiljö, HR, kvalitet/revision och kursadministration.

Vi har alltid haft fokus på att bygga användarvänliga och lättillgängliga lösningar. Alla moduler bygger på samma fundament och utvecklas kontinuerligt i nära samarbete med våra kunder. Tack vare sin breda funktionalitet och stora flexibilitet använder idag ett stort antal kommuner, landsting, statliga organisationer samt mellanstora och stora privata företag i olika branscher lösningar från FrontAvenue.

Arbetsmiljösystemet SafetyNet används t. ex. idag av mer än 550.000 anställda runtom i Danmark, både i privat och offentlig miljö. SafetyNet är ett verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete med ett flertal moduler så som arbetsskador och tillbud, arbetsplatsutvärdering, riskbedömning/avvikelsehantering, medarbetarundersökning, medarbetarutveckling och chefsutvärdering.

Sedan 2017 samarbetar FrontAvenue med Aptor Solution.

För mer information om SafetyNet kontakta anders.andersson@aptor.se eller pontus.lagelius@aptor.se.
Se även www.aptor.se.

Välkommen till Aptor Solutions monter för mer information om SafetyNet