Exicom hjälper kunder där styrning och uppföljning av Projekt-, Tid- och Resurshantering är i centrum.

Med hjälp av våra molnbaserade affärssystem lyfter och förenklar vi affärsprocesser runt planering, styrning och kontroll av tjänsteintensiva verksamheter. Tillämpningar är typiskt olika slags konsult- och uppdragsverksamhet, R & D, IT och liknande projektintensiva verksamheter där en hög grad av automatisering är av värde.

Vi är en lyhörd, flexibel och snabbfotad organisation som nyttjar den senaste teknologin för att kunna stödja kunder med höga krav. Mobilitet och säkerhet är centralt för de lösningar vi levererar.

Vid behov kan våra lösningar enkelt komplettera och samexistera med befintliga större övergripande och inarbetade system som man kanske inte vill byta i närtid.

Vi har varit verksamma inom denna del av marknaden sedan 1988 och alla medarbetare har ett djup verksamhetskunnande som vi gärna delar med oss av.

Kontakta oss gärna här på mässan för vidare information!

Klicka här för att läsa mer om oss