Vår målsättning är att öka andelen lyckade systemprojekt. Både kunden och leverantören ska vara nöjda. Då har vi lyckats.

Dvakulanten erbjuder:

•  Verksamhetsstöd i samband med systemprojekt
•  Konsultutbildningar
•  Konsulttjänster inom projektledning, verksamhetsarkitektur samt D365 Finance and Operations

Det finns ofta storslagna ambitioner med ett affärssystemprojekt. Kunden vill bli mer effektiv, få bättre analysverktyg, uppdatera tekniken och i slutändan, bli mer lönsam. Leverantörens uppgift är att möta kraven, men de har ofta ett försprång i sin vana att driva projekt.

En av de vanligast orsakerna till misslyckade affärssystemprojekt är felaktiga förväntningar och brist på förändringsledning. Om kunden kan förberedas på vad ett affärssystemprojekt innebär och kräver av dem, ökar chansen väsentligt att projektet ska lyckas. Dvakulanten erbjuder stöd i form av utbildningar, rådgivning och stöd under projektets gång.

För leverantören är den stora utmaningen att leverera duktiga konsulter. Kunden behöver vägledning som ofta spänner långt utanför den tekniska systemkunskapen. De vill få erfarenhet från tidigare projekt, tips och råd, och en god branschkunskap. Dvakulanten erbjuder konsultutbildningar som tar upp allt det som inte kan certifieras. Hur blir man en duktig konsult?

Dvakulanten kommer från ordet Dvakulantism. Det är ideologin som säger att man alltid ska presentera korrekt fakta, och först därefter argument för eller emot. Dvs förvräng aldrig fakta i syfte att vinkla något.

Vi vill gärna prata med dig på mässan och du är varmt välkommen att redan nu höra av dig till oss.

Läs mer om oss här.