Documaster e-arkiv är ett fristående och oberoende arkiv som samlar all utspridd viktig information på ett ställe.

Med vårt modernt e-arkiv kan ni strukturera informationen på ett effektivt sätt som gör det lätt för alla i organisationen att både arkivera och hitta informationen när den behövs, samtidigt som e-arkivet uppfyller alla lagkrav som ställs på ett modernt e-arkiv.

Tillgänglighet- Kontroll- Trygghet- Flexibilitet

Documaster Decom är vårt effektivt verktyg som underlättar kartläggning, migreing och omvandling av data baserad på SIARD och ADDML.

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om oss