Lösningar för projektorienterade verksamheter

Deltek är en ledande global leverantör av affärs- och verksamhetssystem designade specifikt för projektorienterade verksamheter. I decennier har vi hjälpt våra kunder att realisera mätbara förbättringar genom att automatisera affärsprocesser och leverera faktabaserat beslutstöd.

Mer än 23.000 kunder och miljoner användare, i fler än 80 länder runtom i världen, förlitar sig idag på Delteks såsom Maconomy och Workbook för att förbättra sin marknadsbearbetning och försäljning, rekrytera och utveckla sina medarbetare, optimera resurser, effektivisera processer och leverera än mer lönsamma projekt.

Maconomy är den ultimate lösningen för en projektbaserad organisation som söker en lönsam tillväxt och ett system som kopplar samman människor, projekt och processer. Workbook är däremot skräddarsydd för den kreativa byråvärlden, och är en komplett lösning för byråhantering.

Ta reda på hur affärskritisk teknologi kopplad till verksamhetens strategi kan hjälpa din verksamhet att arbeta smartare, förbättra produktiviteten och minimera affärsriskerna.

För att läsa mer om oss – klicka här

  • Tid Rubrik Beskrivning
  • 10.45 Varför väljer Nordens ledande projektverksamheter Deltek? Deltek är den enda globala leverantören av ERP-system som enbart fokuserar på projektbaserade verksamheter. Lär dig mer om våra lösningar (Maconomy och Workbook), och hur vi hjälper projektbaserade verksamheter i sin digitala transformation, effektivisering av affärsprocesser och bättre beslutstöd.